Gửi tin nhắn

Ly giấy tay áo, ly giấy 2 lớp

April 26, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Ly giấy tay áo, ly giấy 2 lớp

Mẫu cốc giấy tay áo

 

Cốc giấy tay áo: một ống bọc quanh cốc giấy, còn có tên là Double Wall Paper Cup, có nghĩa là cốc giấy có tay áo thành phẩm là cốc giấy hai lớp (lớp trong là cốc giấy trắng, lớp ngoài là ống tay áo).

Để làm cốc giấy có tay áo, nên sử dụng Máy làm cốc giấy JBZ-D, vật liệu làm tay áo phải là vật liệu có thể được niêm phong bằng siêu âm (chẳng hạn như: Giấy tráng màng PE, Giấy xám có in vecni, v.v.).

Đầu tiên sử dụng máy làm cốc giấy JBZ-A12 hoặc JBZ-S12 để tạo cốc giấy trắng bên trong, sau đó sử dụng máy cốc giấy có tay áo JBZ-D quấn một ống bọc xung quanh cốc giấy trắng.

Cốc giấy tay áo, có hai kiểu: tay áo trực tiếp và tay áo rỗng

Cốc giấy tay áo trực tiếp: phần ngoài được quấn/dán trực tiếp quanh cốc giấy bên trong, không có khoảng trống giữa phần ngoài và cốc bên trong.

Cốc giấy rỗng tay: phần đáy cốc được gấp lại, tương tự như đáy cốc giấy, có khoảng trống giữa phần ngoài và phần trong cốc.

Cốc giấy tay áo trực tiếp:

 

Cốc giấy tay áo rỗng:

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mr.lin
Tel : 13566149900
Fax : 86-577-63173668
Ký tự còn lại(20/3000)