Gửi tin nhắn

Kích thước cốc giấy

April 26, 2023

tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy

Một số loại ly giấy kích thước, kích thước, giá cả, giá thành

tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 0
 • Kích thước cốc giấy 2oz
 • Đường kính đáy: 36 mm;
 • Đường kính trên cùng: 52 mm;
 • Chiều cao : 51mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 1
 • Kích thước cốc giấy 3oz
 • Đường kính đáy: 40 mm;
 • Đường kính trên cùng: 56 mm;
 • Chiều cao : 55mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 2
 • Kích thước cốc giấy 4oz
 • Đường kính đáy : 55,2 mm ;
 • Đường kính trên cùng: 68,9 mm;
 • Chiều cao : 45,1 mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 3
 • Kích thước cốc giấy 5oz
 • Đường kính đáy: 47,5 mm;
 • Đường kính trên cùng: 66,5 mm;
 • Chiều cao : 71,5mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 4
 • Kích thước cốc giấy 6.5oz
 • Đường kính đáy: 49 mm;
 • Đường kính trên cùng: 73 mm;
 • Chiều cao : 75mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 5
 • Kích thước cốc giấy 7oz
 • Đường kính đáy: 51 mm;
 • Đường kính trên cùng: 73,5 mm;
 • Chiều cao : 77,5mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 6
 • Kích thước cốc giấy 8oz
 • Đường kính đáy: 51 mm;
 • Đường kính trên cùng: 77 mm;
 • Chiều cao : 92mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 7
 • Kích thước cốc giấy 9oz
 • Đường kính đáy: 52 mm;
 • Đường kính trên cùng: 77 mm;
 • Chiều cao : 94mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 8
 • Kích thước cốc giấy 10oz
 • Đường kính đáy: 51 mm;
 • Đường kính trên cùng: 71 mm;
 • Chiều cao : 120 mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 9
 • Kích thước cốc giấy 12oz
 • Đường kính đáy: 52 mm;
 • Đường kính trên cùng: 81 mm;
 • Chiều cao : 110 mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 10
 • Kích thước cốc giấy 13oz
 • Đường kính đáy : 59 mm ;
 • Đường kính trên cùng: 84 mm;
 • Chiều cao : 120 mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 11
 • Kích thước cốc giấy 14oz
 • Đường kính đáy: 52 mm;
 • Đường kính trên cùng: 84 mm;
 • Chiều cao : 128mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 12
 • Kích thước cốc giấy 16oz
 • Đường kính đáy: 61 mm;
 • Đường kính trên cùng: 89 mm;
 • Chiều cao : 124mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 13
 • Kích thước cốc giấy 18oz
 • Đường kính đáy: 61 mm;
 • Đường kính trên cùng: 89 mm;
 • Chiều cao : 137 mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 14
 • Kích thước cốc giấy 22oz
 • Đường kính đáy: 61 mm;
 • Đường kính trên cùng: 89 mm;
 • Chiều cao : 149,2mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 15
 • Kích thước cốc giấy 32oz
 • Đường kính đáy : 89,1 mm ;
 • Đường kính trên cùng: 109 mm;
 • Chiều cao : 156,1mm;
 • Ly uống nước nóng và lạnh.
  tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 16
 • Kích thước cốc giấy kem 5oz
 • Đường kính đáy: 59,6 mm;
 • Đường kính trên cùng: 74,3 mm;
 • Chiều cao : 51,6 mm;
 • ly giấy kem.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 17
 • Kích thước ly giấy kem 400cc
 • Đường kính đáy : 65,8 mm ;
 • Đường kính trên cùng: 92,4 mm;
 • Chiều cao : 92,1mm;
 • ly giấy kem.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 18
 • Kích thước ly giấy kem 474cc
 • Đường kính đáy : 74,9 mm ;
 • Đường kính trên cùng: 98,1 mm;
 • Chiều cao : 98,7 mm;
 • ly giấy kem.
tin tức mới nhất của công ty về Kích thước cốc giấy 19
 • Kích thước ly giấy kem 750cc
 • Đường kính đáy : 128,4 mm ;
 • Đường kính trên cùng: 130 mm;
 • Chiều cao : 92mm;
 • ly giấy kem.
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Mr.lin
Tel : 13566149900
Fax : 86-577-63173668
Ký tự còn lại(20/3000)